Rezultaty projektu

REZULTATY PROJEKTU

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnymi rezultatami projektu SUWAT realizowanego w ramach programu Interreg V-A Czechy - Polska zaprezentowanymi podczas workshopu zorganizowanego w Katowicach, maj 2020 r. ”Współpraca transgraniczna w monitorowaniu skazenia chemicznego i radiacyjnego wód powierzchniowych przez wody kopalniane“ / “Přeshraniční spolupráce v rámci monitoringu chemické a radiační kontaminace povrchových vod důlními vodami“