Rezultaty projektu

REZULTATY PROJEKTU

27.04.2021 
Zapraszamy do zapoznania się z końcowymi rezultatami projektu SUWAT realizowanego w ramach programu Interreg V-A Czechy - Polska zaprezentowanymi podczas workshopu zorganizowanego w Katowicach, kwiecień 2021r. ”Współpraca transgraniczna w monitorowaniu skazenia chemicznego i radiacyjnego wód powierzchniowych przez wody kopalniane“ / “Přeshraniční spolupráce v rámci monitoringu chemické a radiační kontaminace povrchových vod důlními vodami“
 
 
 
28.05.2020
Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnymi rezultatami projektu SUWAT realizowanego w ramach programu Interreg V-A Czechy - Polska zaprezentowanymi podczas workshopu zorganizowanego w Katowicach, maj 2020 r. ”Współpraca transgraniczna w monitorowaniu skazenia chemicznego i radiacyjnego wód powierzchniowych przez wody kopalniane“ / “Přeshraniční spolupráce v rámci monitoringu chemické a radiační kontaminace povrchových vod důlními vodami“
 

Zaproszenie SUWAT.pdf
SUWAT program Katowice maj 2020.pdf
1 Prezentace - Vaclav Dombek.pdf
2 Prezentacja - Grzegorz Ligocki, Leszek Drobek.pdf
3 Prezentace - Pavlina Peikertová.pdf
4 Prezentacja - Krzysztof Korczak.pdf
5 Prezentacja - Paweł, Lejwoda, Małgorzata Bebek, Krzysztof Mitko.pdf
6 Prezentace - Eva Pertile.pdf
7 Prezentacja - Izabela Chmielewska, Małgorzata Wysocka.pdf
8 Prezentace - Lukáš Ženatý.pdf